Fijnstofalarm: interventiedrempel 2

Drempel 2 wordt geactiveerd binnen de 24 tot 48 uur voor de piek en indien er voorzien wordt dat de drempels minstens 2 dagen na elkaar overschreden zullen worden. De eerste dag zullen de maatregen van drempel 1 toegepast worden en de tweede dag zal er een rijverbod van kracht zijn in heel het Brussels Gewest.

Wat zijn de uitvoeringsmaatregelen?

In het hele Brussels Gewest geldt een rijverbod voor alle voertuigen , met uitzondering van bepaalde voertuigen. De Ring valt niet onder deze maatregel.

Het openbaar vervoer (MIVB) is deze dag gratis

Het dagticket van Villo! is gratis.

Verwarming met hout wordt verboden (voor zover het niet de enige verwarmingsbron in de woning is).

Gebouwen waarvan het gebruikt verwarmingssysteem volgens de wetgeving inzake milieuvergunningen beschouwd wordt als een ingedeelde inrichting moeten de temperatuur van hun lokalen beperken tot 20°C. Vallen niet onder deze maatregel: privéwoningen, ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en zwembaden. Er wordt echter wel gevraagd dat openbare gebouwen een voorbeeldfunctie zouden vervullen.

Goed om te weten

Het rijverbod geldt niet voor sommige categorieën voertuigen.

De politie zal controles uitvoeren op basis van de lijst vastgelegd in het besluit, die hier weergegeven wordt. Automobilisten zullen het bewijs moeten leveren dat ze voldoen aan het op deze lijst vermelde profiel door elk geldig document aan de politieagent te verstrekken. Er moet dus geen afwijking op papier meer aangevraagd worden bij de gemeente.

Wat concreet te doen ?

Door jullie gedrag te wijzigen bij een pollutiepiek kunnen jullie een rol spelen in de verbetering van de luchtkwaliteit.

  • Ga zo veel mogelijk te voet, neem het openbaar vervoer of de fiets.
  • Beperk de temperatuur binnenshuis tot 20°C.
  • Kies voor thuiswerken of het verplaatsen van de telewerkdag.
  • Voor gevoelige personen: vermijd fysieke inspanningen.

Zich informeren en zich voorbereiden

Download de app 'Brussels Air' om steeds op de hoogte te zijn van de luchtkwaliteit in Brussel. De app zal u eveneens een melding sturen bij een alarm wegens een pollutiepiek. Als u vragen heeft, kunt u ook altijd onze FAQ raadplegen.