Impact van de luchtkwaliteit op de gezondheid

Luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor veel gezondheidsproblemen, zowel binnenshuis als buitenshuis en veroorzaakt elk jaar vroegtijdige sterfgevallen. De veroorzaakte aandoeningen zijn hoofdzakelijk ademhalings- en cardiovasculaire aandoeningen: beroerten, longkanker, astma en andere chronische aandoeningen van de luchtwegen zijn voorbeelden van aandoeningen die vaak worden genoemd als gevolg van luchtverontreiniging.

Meer informatie op de website van de WGO en het Europees Milieuagentschap

  • Stoornissen aan het centrale zenuwstelsel (Beroerte, duizeligheid, hoofdpijn...)
  • Irritatie aan ogen, neus en keel (Allergieën, rhinitis, conjunctivitis, sinusitis...) - Longaandoeningen (Astma, longkanker...)
  • Cardiovasculaire aandoeningen (Hoge bloeddruk, hartinfarcten...)
  • Spijsverteringsproblemen (Reflux, misselijkheid...)
  • Hormonale problemen (Ontregelde schildklier...)
  • Verstoringen van het voortplantingssysteem (Verminderde vruchtbaarheid, vroeggeboortes...)
  • Dermatologische problemen (Eczeem, jeuk...)
Impact de la qualité de l'air sur le corps humain. Voir la description textuelle ci-dessous

Binnenlucht

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die de afgelopen decennia is geboekt bij het terugdringen van de emissies, vormt luchtverontreiniging nog steeds het grootste milieugerelateerde gezondheidsrisico in Europa. Uit het laatste jaarverslag van Leefmilieu Brussel (2019)  blijkt dat de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er de voorbije tien jaar duidelijk op vooruit is gegaan. Deze evolutie getuigt van de doeltreffendheid van de maatregelen die zijn genomen om de emissies te beperken, alsook van de technologische vooruitgang. Hoewel de Europese grenswaarden in 2019 allemaal zullen worden gerespecteerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blijft de luchtverontreiniging gezondheidsproblemen veroorzaken. Volgens het rapport van het Europees Milieuagentschap waren in 2018 in België 7400 vroegtijdige sterfgevallen toe te schrijven aan fijne deeltjes (PM2,5), 1200 aan stikstofdioxide en 350 aan ozon.

Evenzo werd volgens het verslag van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) in 2018 83% van de bevolking in België, d.w.z. 9.324.000 Belgen, blootgesteld aan jaargemiddelde concentraties PM2,5 die boven de door de WGO aanbevolen waarden lagen. Voor NO2 werd 34% van de bevolking, d.w.z. 3.980.000 Belgen, blootgesteld aan jaargemiddelde concentraties van NO2 van meer dan 20 µg/m³ (waarschijnlijke toekomstige richtwaarde van de WGO, die deze richtwaarden momenteel herziet). In het Brusselse Gewest wordt bijna de hele bevolking blootgesteld aan PM2,5- en NO2-niveaus die hoger liggen dan de twee hierboven vermelde drempelwaarden.

Voor meer informatie over de invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid:

[Luchtbeelden van Brussel dat onder een dikke wolk ligt]
[TITEL : Bent u bezorgd over de luchtkwaliteit?]
[Twee vrouwen in sportoutfit die de bokssport beoefenen in een park, een van hen getuigt in het Frans.]
[“Als de lucht slecht is, ben je snel buiten adem. En anders gaat het prima.”]
[Twee mensen lopen in een park, een man doet aan krachttraining op een fitnesstoestel in een park. Hij getuigt.]
[“Als je sport, adem je de slechte lucht in en dat beïnvloedt onze gezondheid, ook mentaal”.]
[Een vrouw jogt en getuigt in het Nederlands.]
[“Als je gaat lopen, adem je meer slechte lucht in en dan is dat nog kwalijker voor je lichaam.”]
[Luchtbeelden van Brussel, een vliegtuig vliegt over.]
[TITEL: Het advies van de Experts Luchtkwaliteit]
[Prof. Benoit Nemery, toxicoloog & longspecialist in het Nederlands]
[“Bij een verhoging van de luchtverontreiniging kan er een myocardinfarct ontstaan of een beroerte. Maar het zijn vooral de mensen die al zwakke longen hebben of een zwakke gezondheid  die het meest gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.”]
[Een Brusselse straat, een verkeerslicht springt op rood, er is veel autoverkeer.]
[TITEL: Luchtkwaliteit, een prioriteit voor Leefmilieu Brussel.]
[Naast een grote laan staat Olivier Brasseur, expert luchtkwaliteit labo Leefmilieu Brussel. In het Frans.]
[“De controle van de luchtkwaliteit door Leefmilieu Brussel bestaat uit negen meetpunten in verschillende zones van de regio. Om nog meer zones met slechte luchtkwaliteit te beslaan, zullen we drie nieuwe meetpunten plaatsen. Ik sta hier bij de kleine ring, waar zo’n nieuw meetpunt komt die hier de CO2   in de lucht zal meten.]
[Wetstraat met file]
[Logo Brussel Leefmilieu, meer info op luchtkwaliteit.brussels of op de brusselsair-app]
[Luchtkwaliteitbarometer]
 

[Beelden van Brussel, het kanaal, speeltuinen waar kinderen schommelen, voetballen, de speeltuigen in de parken gebruiken.]
[TITEL : Bent u bezorgd over de luchtkwaliteit voor uw kinderen?] 
[Twee mama’s getuigen in het Nederlands]
[“Ja, ik ben bezorgd omdat kinderen gevoeliger en kwetsbaarder zijn. Rond het spitsuur zou ik hem niet buiten laten spelen.”]
[Een vader speelt voetbal met zijn zoon.]
[“Het is belangrijk voor de toekomst en de kinderen, zij moeten ermee leven.”] 
[Wolken die over Brussel trekken]
[TITEL: Het advies van de experts luchtkwaliteit]
[Dokterspraktijk]
[Katherina Kastrissianakis, pediater in het Frans]
[“Het lichaam van jonge kinderen is nog niet volgroeid. De longen ook niet, dus zijn kinderen kwetsbaarder. Ze zijn kleiner en komen dus ook dichter bij de uitlaatgassen. Zo worden ze meer blootgesteld aan schadelijke deeltjes.”]
[De pediater wast haar handen]
[Een vrouw wandelt naar de ingang van het labo voor luchtkwaliteit van Leefmilieu Brussel, wetenschappers zijn bezig met meetinstrumenten en volgen de resultaten van koolstofdioxide op.]
[TITEL: Luchtkwaliteit, een prioriteit voor Leefmilieu Brussel]
[Priscilla Declerck, Expert luchtkwaliteit labo Leefmilieu Brussel]
[“Bij Leefmilieu Brussel geven we om de gezondheid van onze kinderen. Daartoe hebben we vorig jaar een project opgestart waarbij we de blootstelling en de eventuele gezondheidsimpact van de luchtvervuiling op meer dan 220 schoolkinderen nagaan. Afhankelijk van de meetresultaten worden er maatregelen voorgesteld.”]
[Logo Leefmilieu Brussel, meer info op luchtkwaliteit.brussels of op de brusselsair-app]
[Luchtkwaliteitsbarometer]

[Luchtbeelden van Brussel dat onder een dikke wolk ligt]
[TITEL : Bent u bezorgd over de luchtkwaliteit?]
[Twee vrouwen in sportoutfit die de bokssport beoefenen in een park, een van hen getuigt in het Frans.]
[“Als de lucht slecht is, ben je snel buiten adem. En anders gaat het prima.”]
[Twee mensen lopen in een park, een man doet aan krachttraining op een fitnesstoestel in een park. Hij getuigt.]
[“Als je sport, adem je de slechte lucht in en dat beïnvloedt onze gezondheid, ook mentaal”.]
[Een vrouw jogt en getuigt in het Nederlands.]
[“Als je gaat lopen, adem je meer slechte lucht in en dan is dat nog kwalijker voor je lichaam.”]
[Luchtbeelden van Brussel, een vliegtuig vliegt over.]
[TITEL: Het advies van de Experts Luchtkwaliteit]
[Prof. Benoit Nemery, toxicoloog & longspecialist in het Nederlands]
[“Bij een verhoging van de luchtverontreiniging kan er een myocardinfarct ontstaan of een beroerte. Maar het zijn vooral de mensen die al zwakke longen hebben of een zwakke gezondheid  die het meest gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.”]
[Een Brusselse straat, een verkeerslicht springt op rood, er is veel autoverkeer.]
[TITEL: Luchtkwaliteit, een prioriteit voor Leefmilieu Brussel.]
[Naast een grote laan staat Olivier Brasseur, expert luchtkwaliteit labo Leefmilieu Brussel. In het Frans.]
[“De controle van de luchtkwaliteit door Leefmilieu Brussel bestaat uit negen meetpunten in verschillende zones van de regio. Om nog meer zones met slechte luchtkwaliteit te beslaan, zullen we drie nieuwe meetpunten plaatsen. Ik sta hier bij de kleine ring, waar zo’n nieuw meetpunt komt die hier de CO2  in de lucht zal meten.]
[Wetstraat met file]
[Logo Brussel Leefmilieu, meer info op luchtkwaliteit.brussels of op de brusselsair-app]
[Luchtkwaliteitbarometer]

Binnenlucht

We brengen meer dan 80% van onze tijd door in gesloten ruimten, waar veel bronnen van verontreinigende stoffen onze gezondheid kunnen aantasten. Denk bijvoorbeeld aan bouw- en decoratiematerialen, verbrandingstoestellen, vochtigheid, schimmels, levenswijze, maar ook aan menselijke activiteiten, huisdieren, enz. Sommige verontreinigende stoffen zijn alleen in woningen aanwezig en hun concentratie kan binnen tot 15 keer hoger zijn dan buiten.  De binnenlucht is veel meer vervuild dan de buitenlucht omdat verontreinigende stoffen afkomstig van het gebouw, het meubilair, de buitenlucht en van onze activiteiten, zich daar ophopen.

De gezondheidsimplicaties en de economische belangen in verband met de binnenluchtkwaliteit zijn dus ook groot. In Frankrijk worden de kosten van een slechte binnenluchtkwaliteit geraamd op 19 miljard euro per jaar, wat verantwoordelijk zou zijn voor bijna 20.000 vroegtijdige sterfgevallen. Wereldwijd werden in 2016 3,8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen toegeschreven aan de luchtkwaliteit binnenshuis.

Hebt u gezondheidsproblemen die mogelijk verband houden met de vervuiling van de binnenlucht? Neem dan contact op met de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB).

Voor meer informatie over de invloed van de binnenluchtkwaliteit op de gezondheid:

Rapporten en studies :

Hoge risicogroepen

Luchtverontreiniging is een belangrijk probleem voor de hele samenleving en veroorzaakt een hele reeks schadelijke effecten op de gezondheid op korte en lange termijn. We zitten echter niet allemaal in hetzelfde bootje; vervuiling heeft op iedereen een ander effect, afhankelijk van de mate van blootstelling aan vervuilende stoffen, leeftijd, gevoeligheid, algemene gezondheidstoestand. Verschillende groepen mensen worden dan ook zwaarder getroffen dan andere, omdat zij gevoeliger zijn voor de effecten van blootstelling aan luchtverontreiniging.  Mensen met ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten, ouderen, zwangere vrouwen en kinderen worden namelijk als kwetsbaar beschouwd.