Nieuws

 • Klimaat- en milieuacties ondernemen begint in de klas. Steeds meer scholen doen mee: 24 scholen zijn beloond voor hun acties voor de ecologische transitie.
 • Om koolstofneutraliteit te bereiken, is het belangrijk dat de Brusselaars worden gehoord. De burgerraad buigt zich deze keer over voeding.
 • Het vormingsaanbod 2023-2024 is beschikbaar!
 • Het begeleidingsaanbod van Leefmilieu Brussel en MOS Brussel voor het schooljaar 2023-2024 is gelanceerd.
 • De Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB) heeft een verslag gepubliceerd over de activiteiten van hun Groene Ambulance van de voorbije 20 jaar. Hier zijn enkele cijfers en resultaten over deze gratis dienst in Brussel.
 • De Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB) publiceert de resultaten van hun activiteiten van de voorbije 20 jaar. Lees enkele cijfers en resultaten over deze gratis dienst in Brussel.
 • Stilaan breekt het tijdperk van de elektrische wagens aan. In 2035 zal enkel dat soort van voertuigen toegelaten zijn in Brussel. Maar wat zijn de werkelijke kosten in vergelijking met benzine-, diesel-, hybride- of deelvoertuigen? Bereken het met de Car Cost Calculator van Leefmilieu Brussel.
 • Op woensdag 28 juni 2023 verenigde de Brusselse gewestelijke droogtecel de verschillende operatoren en actoren die betrokken zijn bij water (Vivaqua, Hydria, Haven van Brussel) en bij preventie en veiligheid (safe.brussels); en dit in kader van het coördinatieplatform voor het waterbeleid dat geleid wordt door Leefmilieu Brussel. Dit jaar werd een 2de  evaluatie van de toestand uitgevoerd, voorafgaand aan het zomerseizoen.
 • Na verschillende jaren van voorbereiding en overleg met de verschillende wateroperatoren en actoren, en na een proces van burgerparticipatie dat het mogelijk maakte om de standpunten en de prioritaire thema's van een aantal verenigingen en inwoners van het Gewest te verzamelen, werd het derde Waterbeheerplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd op 22 juni 2023.
 • Ontdek onze PFAS-kaart met verontreinigde en risicovolle locaties.
 • Leefmilieu Brussel neemt een aantal maatregelen om de parken die het beheert te helpen om de zomerse hitte met zo weinig mogelijk schade door te komen. Enkele beheersmaatregelen worden genomen om de parken op de lange termijn aan te passen.
 • De kwaliteit van de Brusselse lucht verbeteren, de klimaatverandering bestrijden en de gezondheid van onze burgers beschermen: dat is waarom Brussel een lage-emissiezone (LEZ) is. In de LEZ wordt de toegang voor de meest vervuilende voertuigen beperkt. Maar wat zijn de eerste resultaten sinds de invoering ervan in 2018? En wanneer breidt de LEZ verder uit?
 • Plannen voor energierenovatiewerken? Vraag dan vóór 15 september 2023 de RenoClick-premie aan.
 • Wilt u bijdragen aan de overgang naar emissiearme mobiliteit? Dien dan vóór 15 juli 2023 uw aanvraag in om deel te nemen aan de projectoproep 'Electrify.brussels'.
 • Bodemanalyses en saneringswerken kunnen complex en duur zijn. Leefmilieu Brussel kan uw organisatie helpen via het mechanisme voor publieke behandeling van verontreinigde bodems.
 • Het jaarlijkse milieu-inspectieprogramma voor 2023 is zojuist gepubliceerd. Op het menu voor dit jaar staan de uitvoering van het inspectieplan, het monitorenprogramma voor de ontwikkeling van selectief sorteren en de bestuurlijke transactie tijdens de controles.
 • In 2022 hebben we onze projecten en activiteiten voortgezet om Brussel duurzamer en aangenamer te maken. Om er voor alle Brusselaars een stad in volle transitie van te maken, met meer rechtvaardigheid en meer solidariteit, waar welzijn en levenskwaliteit primeren.
 • Een nieuwe editie van het Verslag over de Staat van het Leefmilieu is zojuist verschenen. Dit samenvattend verslag van 25 bladzijden bevat de belangrijkste boodschappen die moeten worden bewaard. Wil je meer weten? De vaststellingen per thema in de rubriek "Het milieu: stand van zaken" op onze website geven een meer gedetailleerde beoordeling, met name via de analyse van indicatoren. Een selectie van gegevens is ook beschikbaar in geanimeerde vorm.
 • Centraal in de strijd tegen klimaatverandering staat de cruciale kwestie van afvalpreventie en -beheer. Afval heeft een invloed op de uitstoot van broeikasgassen en op de levenskwaliteit in onze steden, dus de manier waarop wij ermee omgaan, speelt ook een fundamentele rol. Preventie, hergebruik, reparatie, recyclage... er zijn veel oplossingen, de transitie is volop bezig en u kan daar deel van uitmaken!
 • Een koolstofarm Brussel in 2050: hoe zien jullie dat?