Nieuws

 • Ze zijn van levensbelang voor de biodiversiteit en voor onze voeding: nochtans gaan de bestuivende insecten met rasse schreden achteruit. Om deze tendens te keren, hebben de bevoegde overheden, waardonder het Brussels Gewest, zich ertoe verbonden samen te werken voor gezonde ecosystemen, een betere voedselproductie en het welzijn van de mens.
 • De RENOLUTION verspreidt zich via de Renolution-communicatiecampagne ... Bewonder in het Weststation, het Zuidstation en de Nieuwstraat de 3 muurschilderingen van de RENOLUTION! Een sjaal die een gebouw verwarmt, een radiatorportemonnee die energieverspilling tracht te vermijden en pantoffels die ons een lange neus maken als symbool van comfort in een warme, gerenoveerde ruimte. Allemaal elementen die ons eraan herinneren dat renovatie nu dringend noodzakelijk is als we onze doelstellingen van koolstofneutraliteit tegen 2050 willen halen.

 • Met de Good Soil-strategie gaat Leefmilieu Brussel verder in op de ingeslagen weg naar een geïntegreerd bodembeheer. Tussen september en oktober 2021 werd een enquête afgenomen bij de Brusselse burgers. Het doel was hun visies en bezorgdheden over het beheer en gebruik van de Brusselse bodems beter te kennen.

  De enquête werd op grote schaal verspreid en verzamelde meer dan 240 antwoorden van een groot panel van burgers uit alle Brusselse gemeenten. Dit zijn enkele van de belangrijkste resultaten:

 • Milieu- en energievergunningen afleveren, actie ondernemen tegen milieuverontreiniging, adviseren en begeleiden rond duurzaam bouwen en consumeren, aanleggen en beheren van groene ruimtes in Brussel: het zijn maar enkele opdrachten van Leefmilieu Brussel. Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen kan onze administratie rekenen op de inzet en betrokkenheid van al haar medewerker·ster·s.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuw programma om het gebruik van pesticiden te beperken. Het doel? Meer biodiversiteit en natuur in de stad! Maar ook een betere gezondheid, een gezonder leefmilieu en een aangenamere leefomgeving voor de bevolking.
 • Biologische waardering, vegetatie, biodiversiteitspotentieel oppervlaktefactor, ecologisch netwerk of beschermde natuurgebieden … al deze thema’s worden in kaart gebracht om de natuur in Brussel beter te beschermen en te ontwikkelen.
 • Het Laarbeekbos in Jette is een beschermde site en geniet het statuut van Natura-2000. Dit bospatrimonium wordt steeds ouder en het heeft – tijdens de drie laatste jaren – onder de droogte geleden. Hierdoor nemen de veiligheidsproblemen toe.
 • Het Dielegembos in Jette is een beschermde site en geniet het statuut van Natura-2000. Dit bospatrimonium wordt steeds ouder en het heeft – tijdens de drie laatste jaren – onder de droogte geleden. Hierdoor nemen de veiligheidsproblemen toe.
 • Hoe hebt u het jaar 2020 ervaren? Hoe zag uw dagelijks leven eruit en dat van uw familie en vrienden? Wat waren uw favoriete momenten van afleiding en ontspanning? Leefmilieu Brussel heeft er alles aan gedaan om de kwaliteit van haar dienstverlening te garanderen en zo het milieu te beschermen, met name de groene ruimten die druk bezocht werden.
 • Een nieuwe projectoproep wordt gelanceerd met het oog op een intensifiëring van de gewestelijke steun aan duurzame professionele landbouwproductie.
 • Het is tijd om de aarde te beschermen tegen de kou en haar te voeden voor de winter.