Toegankelijkheidsverklaring van een website die door Leefmilieu Brussel wordt beheerd

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft luchtkwaliteit.brussels. 

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties. 

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking. 
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet. 
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden. 
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter. 
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken. 
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld. 

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

gedeeltelijk conform.

Het grootste deel van de acties voor het conform maken zijn weliswaar uitgevoerd, maar bepaalde aanpassingen zijn nog aan de gang om deze website van Leefmilieu Brussel volledig conform te maken.   

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website: 

  • Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en gedeeltelijke herzieningen van Anysurfer en de technische dienstverleners voor de ontwikkeling van deze website. 

Niet-toegankelijke inhoud: 

Momenteel werken we aan het conform maken van de volgende niet-toegankelijke elementen: 

  • De gegevens in de grafieken en kaarten (technische toegankelijkheid – vnl. in verband met het gebruik van een schermlezer en navigatie via toetsenbord -  en visuele toegankelijkheid)
  • Op de Gezondheid-pagina is het interactieve beeld van het menselijk lichaam niet toegankelijk met het toetsenbord

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

21/09/2020
Laatste update: 23/01/2023

 

Feedback en contactgegevens

De dienst Info-Leefmilieu

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.  Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.