Ukkel

Het meetstation van het KMI (Ukkel) is representatief voor een residentiële omgeving (stedelijke achtergrondvervuiling).

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Black Carbon

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Ukkel 0,3 14u 0,6

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Ukkel 3,0 14u 5,0 9u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Ukkel 3,0 14u 33,0 8u

Ozon

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
Ukkel 133,0 14u 133,0 14u 94,0 1u

Deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Ukkel 17,0 13u 15,0

Fijne deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Ukkel 6,0 13u 6,0

Zwaveldioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Ukkel 2,0 13u