Via de website "Luchtkwaliteit" van Leefmilieu Brussel kunt u permanent en in real time de evolutie volgen van de concentratie van verschillende luchtverontreinigende stoffen in de omgevingslucht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Luchtkwaliteit

21/08 00:00

21/08 00:00

Zeer goed

Voorspellingen op 20/08/2018
Vandaag Goed
Morgen Goed
Overmorgen Vrij goed

Waarschuwing

Geen waarschuwing

Meer info

De luchtkwaliteit kan gedurende enkele uren als « slecht » worden bestempeld zonder dat er een piek wordt afgekondigd.

Wat is de luchtkwaliteitsindex?

Het vervoer is een van de voornaamste oorzaken van luchtverontreiniging. Gedurende een verontreinigingsperiode of -piek is de concentratie van een of meerdere verontreinigende stoffen (= polluenten) in de omgevingslucht bijzonder hoog. De weersomstandigheden kunnen de verspreiding van polluenten in de hand werken of ze daarentegen plaatselijk geconcentreerd houden. Verontreinigingspieken komen voornamelijk in de winter en in de zomer voor.

De luchtkwaliteitsindex (zie hierboven links) wordt continu berekend voor het Brussels Gewest en is gebaseerd op de Europese normen voor de bescherming van de volksgezondheid. Dankzij de kleurenschaal van de index krijgt u in een oogopslag een kwalitatieve beoordeling van de meetwaarden in alle meetstations van het telemetrisch luchtmeetnet van het Brussels Gewest voor 4 vervuilende stoffen (ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijne deeltjes).

Opmerking: deze index is in de eerste plaats een communicatiemiddel en leent zich niet voor een wetenschappelijke interpretatie van het fenomeen van de luchtverontreiniging.

De achterliggende methodologie (analyses, configuratie van het meetnet...) en interpretaties (statistisch, fysico-chemisch, in functie van de vervuilingsbronnen...) van de meetresultaten van het luchtmeetnet staan in technische rapporten die u kunt raadplegen in de rubriek Staat van het leefmilieu op de website van Leefmilieu Brussel en in het documentatiecentrum.

De voorspellingen van de luchtkwaliteit op Belgisch niveau kunt u raadplegen op de site van de IRCEL. U vindt er ook de uitleg over de berekeningswijze van de globale index.