Pollumètre

Zeer goed

26/09

Voorspellingen op: 26/09/2022
Morgen Goed
Overmorgen Goed

De luchtkwaliteitsindex zal binnenkort worden herzien om in overeenstemming te zijn met de nieuwe aanbevelingen van de WGO

Vanaf september 2021 heeft de WGO nieuwe, strengere richtwaarden betreffende de luchtkwaliteit uitgevaardigd en dit om zo onze gezondheid beter te beschermen. De meest opmerkelijke verandering betreft stikstofdioxide, de belangrijkste verontreinigende stof die door het wegverkeer wordt uitgestoten en waarvoor de jaarlijkse aanbevolen waarde wordt verlaagd van 40 naar 10 µg/m³.

Om verder aan te sluiten bij deze verlaagde waarden, is momenteel een discussie aan de gang tussen de regionale overheidsinstanties. Zodoende kan een luchtkwaliteitsindex worden vastgesteld die in overeenstemming is met de aanbevelingen van de WGO en die tevens vergelijkbaar is met die van andere regio's. De huidige luchtkwaliteitsindex "BelAQI", die wordt aangegeven door de pollumeter op onze website, zal daarom in de nabije toekomst worden gewijzigd.

Pollutiepiek

Pic de pollution

Wat zijn de verschillende pollutiepieken?   Maak kennis met de alarmdrempels en noodmaatregelen.

Meer weten over pollutiepieken Meer weten over

Binnenlucht

Air intérieur

Wat zijn de bronnen van binnenluchtvervuiling?  En hun gevolgen voor onze gezondheid?  Maak kennis met de eenvoudige gebaren om ze te vermijden. 

Meer weten over de binnenlucht

De luchtkwaliteitsindex begrijpen

De globale luchtkwaliteitsindex in het Brussels Gewest wordt voortdurend berekend.  Hij geeft in real time een overzicht van de lokale situatie:

  • Een kleurencode illustreert de gevolgen voor de gezondheid op korte termijn van 4 verontreinigende stoffen (ozon, stikstofdioxide, de fijne deeltjes PM10 en PM2.5).
  • De analyse van deze gevolgen is gebaseerd op de Europese normen en de waarden die door de WGO zijn aanbevolen. 

Wist u dit? De luchtkwaliteit varieert in functie van : 

  • de omvang van de emissies van een of meerdere verontreinigende stoffen;
  • de weersomstandigheden die de verspreiding van deze verontreinigende stoffen in de lucht al dan niet bevorderen en het risico op pollutiepieken bepalen ;
  • de periode van het jaar : sommige verontreinigende stoffen zijn in de winter (zelfs in de lente) meer in de lucht aanwezig, andere in de zomer.

Raadpleeg IRCEL om :