Luchtkwaliteit

Laatste uur:

Voorspellingen:

Nieuwe luchtkwaliteitsindex in overeenstemming met de aanbevelingen van de WGO

Om rekening te houden met de door de WGO aanbevolen nieuwe drempelwaarden voor de luchtkwaliteit en om beter te kunnen inspelen op schommelingen in de luchtverontreiniging werd de luchtkwaliteitsindex van onze pollumeter herzien. Op een schaal van 1 tot 10 geven de niveaus 1 tot en met 5 van de nieuwe index een luchtkwaliteit weer die voldoet aan de aanbevolen drempelwaarden voor stikstofdioxide, fijnstof (PM10 & PM2,5) en ozon. De niveaus 6 tot en met 10 geven een min of meer belangrijk risico voor de gezondheid aan.

Pollutiepiek

 

Wat zijn de verschillende pollutiepieken?   Maak kennis met de alarmdrempels en noodmaatregelen.

 

Meer weten over pollutiepieken Meer weten over

 

Binnenlucht

 

Wat zijn de bronnen van binnenluchtvervuiling?  En hun gevolgen voor onze gezondheid?  Maak kennis met de eenvoudige gebaren om ze te vermijden. 

 

Meer weten over de binnenlucht

 

De luchtkwaliteitsindex begrijpen

De globale luchtkwaliteitsindex in het Brussels Gewest wordt voortdurend berekend.  Hij geeft in real time een overzicht van de lokale situatie:

  • Een kleurencode illustreert de gevolgen voor de gezondheid op korte termijn van 4 verontreinigende stoffen (ozon, stikstofdioxide, de fijne deeltjes PM10 en PM2.5).
  • De analyse van deze gevolgen is gebaseerd op de Europese normen en de waarden die door de WGO zijn aanbevolen. 

Wist u dit? De luchtkwaliteit varieert in functie van : 

  • de omvang van de emissies van een of meerdere verontreinigende stoffen;
  • de weersomstandigheden die de verspreiding van deze verontreinigende stoffen in de lucht al dan niet bevorderen en het risico op pollutiepieken bepalen ;
  • de periode van het jaar : sommige verontreinigende stoffen zijn in de winter (zelfs in de lente) meer in de lucht aanwezig, andere in de zomer.

Raadpleeg IRCEL om :