Voorhaven (Haren)

Het meetstation Voorhaven (Brussel/Haren) is representatief voor een industriële omgeving met verkeer.

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Black Carbon

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Voorhaven (Haren) 1,2 14u 2,3

Koolmonoxide

Station Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
Voorhaven (Haren) 0,2 14u 0,4

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Voorhaven (Haren) 11,0 14u 124,0 7u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Voorhaven (Haren) 29,0 14u 74,0 7u

Ozon

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
Voorhaven (Haren) 115,0 14u 115,0 14u 66,0 1u

Deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Voorhaven (Haren) 22,0 14u 38,0

Fijne deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Voorhaven (Haren) 8,0 14u 14,0

Zwaveldioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Voorhaven (Haren) 1,0 14u 1,0