Voorhaven (Haren)

Het meetstation Voorhaven (Brussel/Haren) is representatief voor een industriële omgeving met verkeer.

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Black Carbon

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Voorhaven (Haren) 0,8 23u 1,8

Koolmonoxide

Station Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
Voorhaven (Haren) 0,3 22u 0,3

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Voorhaven (Haren) 8,0 23u 91,0 9u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Voorhaven (Haren) 18,0 23u 47,0 9u

Ozon

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
Voorhaven (Haren) 43,0 23u 48,0 18u 44,0 22u

Deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Voorhaven (Haren) 18,0 23u 24,0

Fijne deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Voorhaven (Haren) 10,0 23u 10,0

Zwaveldioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Voorhaven (Haren) 1,0 23u 1,0