Neder-Over-Heembeek

Het meetstation van het Meudonpark (Brussel/Neder-Over-Heembeek) is representatief voor een residentiële omgeving dicht bij een industriezone.

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Neder-Over-Heembeek 3,0 14u 20,0 8u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Neder-Over-Heembeek 9,0 14u 68,0 8u

Ozon

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
Neder-Over-Heembeek 132,0 14u 132,0 14u 93,0 1u

Deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Neder-Over-Heembeek 24,0 14u 30,0

Fijne deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Neder-Over-Heembeek 10,0 14u 10,0