Neder-Over-Heembeek

Het meetstation van het Meudonpark (Brussel/Neder-Over-Heembeek) is representatief voor een residentiële omgeving dicht bij een industriezone.

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Neder-Over-Heembeek 3,0 23u 24,0 9u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Neder-Over-Heembeek 10,0 23u 37,0 8u

Ozon

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
Neder-Over-Heembeek 45,0 0u 68,0 18u 58,0 22u

Deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Neder-Over-Heembeek 12,0 0u 18,0

Fijne deeltjes

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Neder-Over-Heembeek 8,0 0u 9,0