Belliardstraat

Het meetstation van Belliard-Remard (Brussel) is representatief voor een stedelijke zone (Europees district, binnen de Belliardstraat).

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Koolmonoxide

Station Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
Belliardstraat 0,3 8u 0,2

Benzeen

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Belliardstraat 0,4 8u 0,4

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Belliardstraat 32,0 8u 32,0 8u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Belliardstraat 45,0 8u 45,0 8u