Forest (Electrabel)

Het meetstation van Vorst (Electrabel) is representatief voor een voorstedelijke zone.
Het meet de stikstofoxiden, gasachtige polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

 

 

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Forest (Electrabel) 2,0 11u 29,0 9u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Forest (Electrabel) 13,0 11u 56,0 8u