In de zomer

Zomerse verontreinigingspiek (ook ozonpiek genoemd)

Ozon, dat ons in de stratosfeer tegen zonnestralen beschermt, vormt in dichte concentraties op lage hoogte (troposfeer) een giftig gas.

Het gaat hier om een "secundaire" polluent die in hoofdzaak tot stand komt door een fotochemische reactie (reactie door de zon) op de uitlaatgassen van voertuigen (de VOS en de NOx, ook wel bekend als de "voorlopers van ozon"). Ozonpieken komen dus voornamelijk voor op erg warme en zonnige dagen, namelijk in de zomer wanneer er veel voorlopers in de lucht zitten en de weersomstandigheden er zo naar zijn dat er weinig verplaatsing van luchtmassa's is.

Een sterke ozonconcentratie in de lucht kan zorgen voor oog-, neus-, keelirritaties, ontstekingen van de luchtwegen, astma-aanvallen... Erg ongemakkelijk voor kwetsbare personen. Ozon vernielt ook planten en vermindert het rendement van landbouwgewassen.

Hebben noodmaatregelen dan nut?

De gassen waaruit ozon wordt gevormd, zijn al gedurende enkele dagen of zelfs weken in de lucht aanwezig. Het is dan ook te laat om er nog iets tegen te ondernemen, eenmaal de ozonpiek een feit is. Noodmaatregelen, zoals het beperken van het verkeer in de stad, zouden dan ook maar weinig gunstig effect op de ozonconcentraties hebben. In een stedelijke omgeving zouden noodmaatregelen die op een beperking van het verkeer bij ozonpieken gericht zijn, zelfs contraproductief werken en de ozonconcentraties net nog verhogen. Dat is dan ook de reden waarom het Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met de piekperiodes van luchtverontreiniging alleen maar betrekking heeft op piekperiodes van luchtvervuiling in de winter. Om ozonpieken doeltreffend te kunnen bestrijden, moeten namelijk het hele jaar door structurele maatregelen getroffen worden, maatregelen die gericht zijn op een vermindering van de concentraties van de gassen die aan de basis liggen van de vorming van ozon.

Meer info

U vindt meer info over het Ozon- en hitteplan in de rubriek Lucht-Klimaat op de website van Leefmilieu Brussel.