Voertuigen die kunnen afwijken

Bij een pollutiepiek (interventiedrempel 2) is het rijverbod niet van toepassing op sommige categorieën van voertuigen.

De politie zal controles uitvoeren op basis van de lijst vastgelegd in het besluit, die hieronder weergegeven wordt. Automobilisten zullen het bewijs moeten leveren dat ze voldoen aan het op deze lijst vermelde profiel door elk geldig document aan de politieagent te verstrekken. Er moet dus geen afwijking op papier meer aangevraagd worden bij de gemeente.

De categorieën voertuigen die een afwijking genieten, zijn:

 • Elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof;
 • Bussen en touringcars (Voertuigen die behoren tot de categorie M3 in de zin van het technisch reglement van de motorvoertuigen;
 • Taxi’s in de zin van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (wettelijke basis);
 • Prioritaire voertuigen, zoals bedoeld in artikel 37 van de Wegcode;
 • Voertuigen van de hulpdiensten: (voertuigen met logo van medische en paramedische beroepen, thuisverzorging, dringende farmaceutische leveringen en medische transporten zoals het overbrengen van organen). ;
 • voertuigen van de krijgsmacht;
 • voertuigen die in noodsituaties of bij reddingswerken worden gebruikt op verzoek van de brandweer, de politie, het leger, de civiele bescherming of de wegenautoriteiten;
 • voertuigen van openbaar nut zoals de voertuigen die bestemd zijn voor afvalinzameling, voor de schoonmaak en het onderhoud van de openbare weg, de geldtransporten, de postvoertuigen, de begrafenisondernemers, de voertuigen voor dringende interventies die een opdracht van openbare dienstverlening verzorgen (bijvoorbeeld de voertuigen met de logo Sibelga, Fluxys en Vivaqua), de voertuigen voor pechverhelping-takeldiensten.  ;
 • voertuigen van de diplomatieke korpsen met nummerplaat CD;
 • uitzonderlijk vervoer, hetzij een motorvoertuig, een aanhangwagen of een konvooi met voertuigen zoals in artikel 1 van het technisch reglement van de motorvoertuigen omschreven is die, door hun constructie of door hun ondeelbare belasting, de grenzen van de massa of van de groottes overschrijden die door de Wegcode en het technisch reglement van de motorvoertuigen vastgesteld zijn;
 • voertuigen voor de beroepen die dringend moeten tussenkomen, hetzij de beroepsgroepen die op situaties van sleepdienst antwoorden;
 • voertuigen van de organisaties die maaltijden verdelen aan collectieve voorzieningen met sociaal oogmerk (gepensioneerden, gehandicapte personen, alleenstaanden, enz.);
 • het voertuig van een bewakingsagent die op een potentiële crisissituatie moet kunnen reageren.
 • De werknemers die hun werk aanvangen of beëindigen vooren/of na de werking van het openbaar vervoer; zoals bijvoorbeeld het personeel van de operatoren van openbaar vervoer (NMBS, MIVB, TEC en DE LIJN);
 • De voertuigen van gehandicapten met de speciale kaart voorzien in artikel 27.4.3 d van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
 • Voertuigen voor speciaal gebruik: De vrachtwagens met container, werktuigmachines en voertuigen die materialen aan- en afvoeren van werven; de voertuigen die markten, levensmiddelenzaken, cafés en restaurants bevoorraden en voertuigen die leveringen van aan bederf onderhevige levensmiddelen verrichten; de koelwagens; de tankwagens; de voertuigen van beroepskrachten die verhuisoperaties uitvoeren; de mediavoertuigen met logo;
 • De voertuigen voor de levering van goederen die nodig zijn in het kader van een just-in-time industrieel proces;
 • De personenwagens die minstens 3 personen vervoeren (carpoolen).