Fijnstofalarm: interventiedrempel 1

Drempel 1 wordt geactiveerd binnen de 24 tot 48 uur voor de piek en indien er voorzien wordt dat de drempels minstens 2 dagen na elkaar overschreden zullen worden.

Wat zijn de uitvoeringsmaatregelen?

De snelheid wordt beperkt tot 90 km/u op de secties waar de snelheid normaal gezien tot 120 km/u is toegestaan (zolang een dergelijke limiet in de 3 gewesten van kracht is).

De zone 30 blijft van kracht op het geheel van de Brusselse wegen en de maximumsnelheid wordt verlaagd tot 50km/u op de hoofdwegen die normaal beperkt zijn tot 70 of 90 km/u.

De politie voert verscherpte snelheidscontroles uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het openbaar vervoer (MIVB) is deze dag gratis.

Het dagticket van Villo! is gratis.

Verwarming met hout wordt verboden (voor zover het niet de enige verwarmingsbron in de woning is).

Gebouwen waarvan het gebruikt verwarmingssysteem volgens de wetgeving inzake milieuvergunningen beschouwd wordt als een ingedeelde inrichting moeten de temperatuur van hun lokalen beperken tot 20°C. Vallen niet onder deze maatregel: privéwoningen, ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en zwembaden. Er wordt echter wel gevraagd dat openbare gebouwen een voorbeeldfunctie zouden vervullen.

Wat concreet te doen?

Door jullie gedrag te wijzigen bij een pollutiepiek kunnen jullie een rol spelen in de verbetering van de luchtkwaliteit.

  • Ga zo veel mogelijk te voet, neem het openbaar vervoer of de fiets.
  • Opteer voor carpooling en pas eco-driving toe als een verplaatsing met de auto onvermijdelijk is.
  • Beperk de temperatuur binnenshuis tot 20°C.
  • Kies voor thuiswerken of het verplaatsen van de telewerkdag.
  • Voor gevoelige personen: vermijd fysieke inspanningen.

Zich informeren en zich voorbereiden

Download de app 'Brussels Air' om steeds op de hoogte te zijn van de luchtkwaliteit in Brussel. De app zal u eveneens een melding sturen bij een alarm wegens een pollutiepiek. Als u vragen heeft, kunt u ook altijd onze FAQ raadplegen.