Risicogroepen

Kinderen

Zonnesteek, uitputting, kortademigheid... Iedereen kan last hebben van de negatieve gevolgen van hitte en/of een hoge ozonconcentratie in de lucht, vooral bij zware lichamelijke inspanningen. Toch lopen jonge kinderen meer risico. Zorg goed voor hen!

Gevoeliger voor warmte

Omdat hun vloeistofreserves ontoereikend zijn, drogen ze sneller uit en lopen ze risico op een hitteslag. Dat is vooral zo als ze in de zon lopen, een fysieke inspanning leveren of als ze (zelfs voor korte tijd) in een afgesloten wagen of vertrek met weinig verluchting achterblijven. Vooral kinderen die koorts maken of last hebben van diarree, moet u extra in de gaten houden, want ze zijn zeer vatbaar voor uitdroging.

Specifieke preventiemaatregelen

 • Laat kinderen bij warm weer nooit alleen achter in een stilstaande wagen  of in een warm vertrek met weinig verluchting.
 • Geef hen regelmatig voldoende te drinken:

3 tot 4 glazen water per uur. Vermijd zo veel mogelijk suikerhoudende dranken: die worden trager door het lichaam opgenomen.

 • Trek hen lichte kleren aan

Wanneer ze lichte katoenen kleren in lichte kleuren én een hoedje op het hoofd dragen, zijn ze beter tegen hitte en zon bestand.

 • Zorg dat ze niet te lang in de zon spelen

Vooral tussen 12 en 16 uur kan felle zon al snel een zonnesteek en brandwonden veroorzaken.

 • Smeer hen ALTIJD in met een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor

zodra ze buiten komen. Zelfs in de schaduw kunnen weerkaatste zonnestralen een zonneslag veroorzaken

Wat als u zich niet goed voelt?

 • Verwittig onmiddellijk de behandelend kinderarts of de dokter van wacht.
 • Is het kind verward, heeft het koorts? Bel de hulpdiensten – Tel.:  100 of 112

In afwachting van hun komst:

 • Laat het slachtoffer water drinken en maak zijn of haar kleren nat.
 • Zorg voor verluchting en tocht in huis. 

Oudere mensen

Oudere mensen hebben het zwaarst te lijden onder hittegolven, omdat ze vaak verschillende risicofactoren tegelijk vertonen.  Drie hete dagen en twee warme nachten volstaan om hun risico op overlijden te verhogen, zeker als ze chronisch ziek zijn. Kent u oudere mensen in uw omgeving, informeer dan regelmatig hoe het met hen gaat en zorg ervoor dat ze gehydrateerd blijven!

Minder reactief als het warm is

Als we ouder worden, reageert ons lichaam minder snel als het warm is. Precies daarom lopen oudere mensen meer risico.  Bepaalde aandoeningen of ziektes waaraan ze lijden, kunnen die symptomen verergeren.  Sommige geneesmiddelen bijvoorbeeld kunnen een negatieve impact hebben en slikproblemen maken drinken moeilijker.  Oudere mensen zijn ook minder autonoom en hebben meer nood aan hulp, zelfs wanneer ze nog zelfstandig wonen (in een huis dat mogelijk slecht geïsoleerd is).

Specifieke preventiemaatregelen

 • Bescherm hen tegen hitte

Vooral tijdens de warmste uren van de dag. Laat rolluiken en gordijnen gesloten. Laat hen lichte kledij dragen en zorg ervoor dat ze niet te veel buiten komen.

 • Laat hen regelmatig drinken

Elke dag moeten ze minimaal 1,5 liter water drinken tussen de maaltijden door.

 • Zorg ervoor dat ze regelmatig eten

Plaats seizoensfruit en -groenten altijd binnen handbereik.
In het geval van hulpbehoevende oudere mensen zijn deze preventiemaatregelen extra belangrijk!

Wat als u zich niet goed voelt?

 • Verwittig onmiddellijk de behandelend arts of de dokter van wacht.
 • Is de betrokkene verward, heeft hij of zij koorts en is hij of zij buiten bewustzijn? Bel de hulpdiensten – Tel.  100 of 112

In afwachting van hun komst:

 • Laat het slachtoffer water drinken en maak zijn of haar kleren nat.
 • Zorg voor verluchting en tocht in huis.

Alleenstaanden    

Misschien kent u in uw omgeving zieken, oudere mensen of alleenstaanden. Besef dat ze extra risico lopen bij hitte of hoge ozonconcentraties. Bent u even afwezig? Neem voorzorgen om hen te beschermen!

Kwetsbaarder

Als ze minder bezoek krijgen (zeker tijdens de zomervakantie), wordt er minder snel ingegrepen bij problemen door hitte en/of ozonpieken.  Om die te voorkomen, gaat u het best regelmatig langs, herinnert u hen aan de juiste reflexen en neemt u voorzorgsmaatregelen als u afwezig bent.

Specifieke preventiemaatregelen

Zorgt u gewoonlijk voor een alleenstaande, maar wil u er tijdens de zomer even tussenuit, neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen:

 • Breng andere mensen op de hoogte

Verwittig een ouder, buur, vriend, arts of thuisverpleger van uw afwezigheid en van de situatie van de alleenstaande.  Eén van hen is ongetwijfeld bereid om het even van u over te nemen.

 • Leg de geneesmiddelen klaar

Indien de betrokkene geneesmiddelen neemt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende voorraad in huis is en dat die makkelijk bereikbaar is.

 • Schrijf alle belangrijke informatie op

Persoonsgegevens, contactadressen, medische voorgeschiedenis... Al die informatie is nuttig bij een spoedopname in het ziekenhuis. Laat dat briefje op een zichtbare plaats achter of geef het aan de zorgverlener die het van u overneemt.  Laat dat briefje op een zichtbare plaats achter of geef het aan de zorgverlener die het van u overneemt.   

 • Maak een lijst van belangrijke telefoonnummers

Leg die in de buurt van de telefoon, zodat de alleenstaande hulp kan bellen, indien nodig.

 • Geef een reservesleutel aan een vertrouwenspersoon

Zo kan iemand het huis betreden bij een noodgeval.

 • Bel geregeld op een afgesproken tijdstip

De alleenstaande zal zich geruster voelen, en u kan (zelfs vanop afstand) ingrijpen als er problemen zijn.