Sint-Agatha-Berchem

Het meetstation van Maricollen (Sint-Agatha-Berchem) is representatief voor een residentiële omgeving (stedelijke achtergrondvervuiling).

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Stikstofdioxide ( NO2)

Overzicht van de Stikstofdioxide (NO2)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41B011 Sint-Agatha-Berchem 20.0 µg/m3 61.5 µg/m3 23:00 22:00

Stikstofmonoxide ( NO)

Overzicht van de Stikstofmonoxide (NO)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41B011 Sint-Agatha-Berchem 3.0 µg/m3 7.5 µg/m3 23:00 22:00

Ozon ( O3)

Overzicht van de Ozon (O3)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures Maximum des moyennes glissantes sur 8 heures Données reçues
µg/m3 µg/m3 à µg/m3 à jusqu'à
41B011 Sint-Agatha-Berchem 30.0 µg/m3 64.0 µg/m3 15:00 60.2 µg/m3 18:00 22:00

Deeltjes ( PM10.0)

Overzicht van de Deeltjes (PM10.0)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires Moyennes sur les 24 dernières heures Données reçues
µg/m3 µg/m3 jusqu'à
41B011 Sint-Agatha-Berchem 7.0 µg/m3 5.1 µg/m3 22:00

Fijne deeltjes ( PM2.5)

Overzicht van de Fijne deeltjes (PM2.5)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires Moyennes sur les 24 dernières heures Données reçues
µg/m3 µg/m3 jusqu'à
41B011 Sint-Agatha-Berchem 4.6 µg/m3 2.5 µg/m3 22:00

Koolstofmonoxide (CO) wordt hier niet gemeten omdat de invloed van het verkeer zeer gering is en koolstofmonoxide vooral door het wegverkeer wordt uitgestoten.

Black carbon (BC) wordt in dit station niet gemeten, aangezien dat het nauwelijks beïnvloed wordt  door het wegverkeer; BC is vooral een tracer voor het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.