Ukkel

Het meetstation van het KMI (Ukkel) is representatief voor een residentiële omgeving (stedelijke achtergrondvervuiling).

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Stikstofdioxide ( NO2)

Overzicht van de Stikstofdioxide (NO2)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41R012 Ukkel 10.0 µg/m3 24.5 µg/m3 23:00 21:00

Zwaveldioxide ( SO2)

Overzicht van de Zwaveldioxide (SO2)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41R012 Ukkel 1.6 µg/m3 2.2 µg/m3 05:00 21:00

Stikstofmonoxide ( NO)

Overzicht van de Stikstofmonoxide (NO)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41R012 Ukkel 3.5 µg/m3 4.0 µg/m3 09:00 21:00

Ozon ( O3)

Overzicht van de Ozon (O3)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures Maximum des moyennes glissantes sur 8 heures Données reçues
µg/m3 µg/m3 à µg/m3 à jusqu'à
41R012 Ukkel 39.5 µg/m3 62.5 µg/m3 15:00 64.1 µg/m3 23:00 21:00

Deeltjes ( PM10.0)

Overzicht van de Deeltjes (PM10.0)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires Moyennes sur les 24 dernières heures Données reçues
µg/m3 µg/m3 jusqu'à
41R012 Ukkel 1.0 µg/m3 6.1 µg/m3 21:00

Fijne deeltjes ( PM2.5)

Overzicht van de Fijne deeltjes (PM2.5)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires Moyennes sur les 24 dernières heures Données reçues
µg/m3 µg/m3 jusqu'à
41R012 Ukkel 2.1 µg/m3 3.3 µg/m3 19:00

Koolstofmonoxide (CO) wordt hier niet gemeten omdat de invloed van het verkeer zeer gering is en koolstofmonoxide vooral door het wegverkeer wordt uitgestoten.

Hoewel het een station is dat nauwelijks wordt beïnvloed door het wegverkeer, wordt op dit station black carbon gemeten. Het levert ons “achtergrondconcentraties” op van deze verontreinigende stof (gemeten ver van de bronen) dit in vergelijking met locaties die beïnvloed worden door verkeer zoals Sint-Jans-Molenbeek, Elsene of Haren.