Forest (Electrabel)

Het meetstation van Vorst (Electrabel) is representatief voor een voorstedelijke zone.

Het meet de stikstofoxiden, gasachtige polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

 

 

Stikstofdioxide ( NO2)

Overzicht van de Stikstofdioxide (NO2)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41F013 Forest (Electrabel) 6.0 µg/m3 20.5 µg/m3 23:00 19:00

Stikstofmonoxide ( NO)

Overzicht van de Stikstofmonoxide (NO)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41F013 Forest (Electrabel) 1.0 µg/m3 2.5 µg/m3 15:00 19:00