Neder-Over-Heembeek

Het meetstation van het Meudonpark (Brussel/Neder-Over-Heembeek) is representatief voor een residentiële omgeving dicht bij een industriezone.

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Stikstofdioxide ( NO2)

Overzicht van de Stikstofdioxide (NO2)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 12.0 µg/m3 74.0 µg/m3 08:00 19:00

Stikstofmonoxide ( NO)

Overzicht van de Stikstofmonoxide (NO)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 3.0 µg/m3 13.5 µg/m3 08:00 19:00

Ozon ( O3)

Overzicht van de Ozon (O3)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Momenteel geen gegevens beschikbaar

Deeltjes ( PM10.0)

Overzicht van de Deeltjes (PM10.0)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires Moyennes sur les 24 dernières heures Données reçues
µg/m3 µg/m3 jusqu'à
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 22.0 µg/m3 27.4 µg/m3 19:00

Fijne deeltjes ( PM2.5)

Overzicht van de Fijne deeltjes (PM2.5)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires Moyennes sur les 24 dernières heures Données reçues
µg/m3 µg/m3 jusqu'à
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 11.7 µg/m3 18.6 µg/m3 19:00

Koolstofmonoxide (CO) wordt hier niet gemeten omdat de invloed van het verkeer zeer gering is en koolstofmonoxide vooral door het wegverkeer wordt uitgestoten.

Black carbon (BC) wordt in dit station niet gemeten, aangezien dat het nauwelijks beïnvloed wordt  door het wegverkeer; BC is vooral een tracer voor het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.