Kunst-Wet

Stikstofdioxide ( NO2)

Overzicht van de Stikstofdioxide (NO2)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41B001 Kunst-Wet 60.0 µg/m3 96.5 µg/m3 18:00 11:00

Zwaveldioxide ( SO2)

Overzicht van de Zwaveldioxide (SO2)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41B001 Kunst-Wet 2.1 µg/m3 3.1 µg/m3 13:00 11:00

Stikstofmonoxide ( NO)

Overzicht van de Stikstofmonoxide (NO)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs horaires

Maximum des valeurs horaires sur les 24h dernières heures

Données reçues
µg/m3 µg/m3 à jusqu'à
41B001 Kunst-Wet 20.5 µg/m3 39.0 µg/m3 00:00 11:00

Koolmonoxide ( CO)

Overzicht van de Koolmonoxide (CO)-concentraties in de omgevingslucht
gemeten door het telemetrisch meetnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stations de mesure Dernières valeurs (moyenne sur les 8 dernières heures) Maximum des moyennes glissantes sur 8 heures Données reçues
mg/m3 mg/m3 à jusqu'à
41B001 Kunst-Wet 0.391 mg/m3 0.461 mg/m3 02:00 11:00

Fijne deeltjes (PM10 en PM2.5) worden in dit station niet gemeten vanwege technische beperkingen die de correcte installatie van de bemonsteringslijn voor deze verontreinigende stoffen verhinderen.

Ozon (O3) wordt in dit station niet gemeten omdat het een station is met een sterke invloed van het wegverkeer, een belangrijke veroorzaker van stikstofmonoxide (NO). Stikstofmonoxide vernietigt ozon in de lucht en de ozonconcentraties zullen daarom laag zijn in een station dat gelegen is in de buurt van het verkeer.